CBA w OSP Komorze Przybysławskie! Czy w urzędzie są również nieprawidłowości?

Chodzi o zakup lekkiego samochodu dla jednostki OSP Komorze Przybysławskie, na który to zakup pieniądze przeznaczył Urząd Miasta i Gminy Żerków!

Chodzi łącznie o ponad 16 milionów złotych na wozy lekkie i średnie, które miały trafić do wielkopolskich remiz OSP.

Jak się dowiedzieliśmy, wczoraj funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zabezpieczyli dokumenty w siedzibie OSP Komorze Przybysławskie. Nie mamy jeszcze potwierdzonych informacji, czy zabezpieczono też dokumenty w urzędzie w Żerkowie!

41

Jak informuję wlkp24:

„Do wielkopolskich remiz OSP miały trafić samochody ratowniczo gaśnicze –  20 sztuk lekkich i 15 średnich wozów. Mimo, iż termin dostawy minął i samochody nie zostały wykonane i dostarczone, to jednak ok. 3 mln zł zapłata za rzekomo już wykonane zamówienie została wypłacona. W wyniku działań i ustaleń CBA urząd marszałkowski zdążył wstrzymać wypłatę 13 mln zł.” 

Jaką rolę odgrywał w tym przedsięwzięciu żerkowski urząd miejski? Czy miał on rolę tylko finansującą?
Na te pytania obecnie nie znamy odpowiedzi!

Jak się dowiedzieliśmy, w tym zmówieniu chodzi o poświadczanie nieprawdy przy zamówieniu.

Śledztwo pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu w sprawie wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w mieniu publicznym dysponowanym przez Oddział Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Wielkopolskiego oraz przedłożenia poświadczającej nieprawdę dokumentacji dotyczącej realizacji zamówień publicznych prowadzi Delegatura CBA w Poznaniu na podstawie własnych ustaleń.” – dodaje portal Nasza Wielkopolska.

c63c445c5e30dd4c79eb9432b2303b52[1]

Do sprawy będziemy wracać!

Redakcja Żerków.info

FOTO:http://ocdn.eu/images/pulscms/Yjk7MDA_/c63c445c5e30dd4c79eb9432b2303b52.jpeg